Příznivé ceny ocení každý.

Otázka peněz bývá vždy až na prvním místě.

Cena vzniká setkáním nabídky a poptávky a odráží reálnou situaci na trhu.

Stranu poptávky (klienty) ani nabídky (překlady) však nelze posoudit a odbýt paušálně jednou cifrou.
Každý zákazník má jedinečné nároky a každý překlad zase svá specifika, např. výskyt odborné terminologie, rozmanité cílové skupiny apod.

Ano, skutečně je možné přeložit normostranu za 60 korun, pokud člověk rezignuje na kvalitu výstupu.
Použije-li Google Translate, je to možné dokonce zdarma!

Pokud však Vaše firma usiluje o excellence, nemůže se spokojit s málem, ale musí požadovat a očekávat to nejlepší.

Z výše zmíněného důvodu zde neuvádím přesné sazby, pro orientaci však můžete počítat s částkou cca od 1,20 Kč/zdrojové slovo.

Možné jsou množstevní slevy, při práci v CAT nástrojích samozřejmě zohledňuji opakování, které je pak vyjádřeno „váženými slovy“.