Používám moderní CAT nástroje.

Překladatelství je sice poměrně konzervativní obor,
ale moderní počítačové nástroje na podporu překladu (CAT) již dávno prokázaly své četné výhody.

V mé dlouholeté praxi se výborně osvědčily zejména tyto nástroje, jejichž nasazení při překladech Vám mohu nabídnout:

  • SDL Trados Studio (2013)
  • IBM Translation Manager
  • Translation Workspace (XLIFF Editor)

Mám však zkušenosti i z jiných prostředí a jsem schopen se rychle adaptovat i systémům specifickým pro zákazníka.

Každý program nebo nástroj vykazuje svá omezení, která kvalitní překladatel musí respektovat;
nelze se spoléhat pouze na software.

Výsledný text musí vždy plnit svůj účel, měl by být stylisticky bezvadný a bez problémů čitelný pro cílovou skupinu.