Těžím ze zkušeností v mnoha oborech.

Překladům se naplno věnuji již přes patnáct let a za tu dobu jsem získal cenné znalosti,
nejen pokud jde o terminologii, ale také o samotnou obsahovou náplň mnoha oborů.

Mimochodem právě spoustu poznatků z různých oborů považuji za jeden ze stěžejních vedlejších přínosů této práce.

Jako vystudovaný technik se zaměřuji na odborné překlady mimo jiné v těchto oborech:

 • automobilový průmysl,
 • elektronika a sdělovací technika,
 • IT,
 • materiály a metalurgie,
 • polygrafie,
 • software,
 • stavebnictví,
 • strojírenství,
 • technické normy a standardy,
 • železniční doprava,
 • atd.

Ke všem zmíněným oborům mohu poskytnout bohaté reference.