Archiv Blogu

Francis Fukuyama – Budování státu, 3. kapitola

Francis Fukuyama (1952, liberál v americkém pojetí) se ve třetí kapitole své knihy zabývá problematikou „slabých států“ (weak states) a „států v úpadku“ (failed states), které považuje za velký problém v mezinárodním uspořádání. Dle něj se z těchto států šíří

Označeno v Politologie